חגורות האקדמיה הישראלית לקפוארה - מנינו בום  

האקדמיה הישראלית לקפוארה

חגורה ראשונה 

חגורה שניה 

חגורה שלישית

חגורה רביעית 

חגורה חמישית - מוניטור |Monitor

חגורה שישית -אינסטרוטור| Instrutor

חגורה שביעית -פרופסור | Professor

חגורה שמינית - קונטרה מסטרה | ContraMestre

מסטרה  #1 | Mestre 1 Grao

מסטרה #2 | Mestre 2 Grao

מסטרה #3 | Mestre 3 Grao

 מסטרה #4 |  Mestre 4 Grao