קפוארה 

מקור הקפוארה 

חוקרים רבים העלו תאוריות שונות לגבי מקום הולדתה של הקפוארה והתפתחותה. להלן מספר תאוריות על תחילתה של האומנות.

QUILOMBO – כמוזכר ב"היסטוריה כללית" , הקילומבוסים היו מאחזי עבדים אשר נמלטו מעבדותם ובנו התיישבויות בעלות אופי תרבותי וכלכלי. בקילומבוסים התפתחה תרבות חדשה כתוצאה משילוב של מספר תרבויות אפריקניות שהביאו עימם תושבי הקילומבוסים.
הקילומבוסים מוקמו בפנים היבשת ביערות ובין קפוארות. הקפוארה היא סוג של ערבה גבוהה הצומחת  בפנים יבשת ברזיל ומכאן נובעת אחת התאוריות האומרת ששמה של הקפוארה הגיע מערבות אלו .
הקפוארה ,עפ"י גישה זו,צמחה בקילומבוסים, שורשיה עוד התחילו ב"פבלות" (שכונות העוני בערים), אך ללא הקילומבוסים כנראה שהיו נשארים ברמה בסיסית מאד. בקילומבוסים פותחה הקפוארה – שם השתמשו בה לעיתים קרובות לשם התגוננות, לעיתים על החיים.
עוד נתון שתומך בתיאוריה זו , היא התפשטות הקפוארה בברזיל.

 כשהקילומבוסים התפזרו -תושביהם הפיצו את הקפוארה והעבירו אותה מדור לדור.


ריקוד הזברת golo    ’   N בקרב בני ה MUCPUPE בדרום אנגולה שבאפריקה נפוץ ריקוד זברות הקרוי golo ’ N ריקוד זה משמש בחגיגות הבגרות המינית של הבנות כשהן הופכות מילדות לנשים. ריקוד זה הוא מעין משחק בין שני גברים, כאשר המנצח בין השנים בוחר לעצמו מקרב הבנות אשה ללא הצורך לשלם נדוניה בעבורה.              ה golo’ N דומה למשחק הקפוארה ויש המשערים שמשם היא הגיעה.
כמו כן יש המספרים כי שודדים בבנגלה (עיר באנגולה שאפריקה) לקחו את התנועות מ-ריקוד זה  והשתמשו בהן בזמן תקיפות.


שוק העופות בריו דה ז'נרו – עפ"י תיאוריה נוספת , צמחה הקפוארה ממשחקי העבדים בשוק העופות בריו דה ז'נרו. כשהעבדים היו ממתינים לפתיחת השוק בבקרים, הם היו מעבירים את זמנם במשחקי קפוארה.על פי תאוריה זו פירוש המילה קפוארה היא הסלים אשר בהם נשאו העבדים את העופות .הבסיס לתיאוריה זו הוא בלשני .


הסוואת אומנות הלחימה בריקוד – קיימת תאוריה הגורסת כי הקפוארה היא אומנות לחימה שהוסוותה בריקוד על מנת להתאמן בלחימה ללא ידיעת ה"אדונים". בספרו, מפריח" נסטור קפוארה" גישה זו מכיוון שהחל מ1814 כבר נרדפו כל התרבויות האפריקניות ולכן לא היה להם צורך להסתיר את הקפוארה בתרבות אפריקנית אחרת.